Aktiv Folsyra

Baby feet

Blivande mammor kan ha svårigheter att tillgodogöra sig folsyran i vanliga kosttillskott fullt ut. Detta kan öka risken att föda barn med ryggmärgsbråck.¹

Folsyra är en nödvändig byggsten vid all cellnybildning, särskilt stort är behovet hos det växande fostret.² Alla blivande mammor rekommenderas extra folsyra när man är eller planerar att bli gravid. För att folsyran skall ha den effekt som behövs för att minska risken för ryggmärgsbråck krävs det att den omvandlas till aktiv form. Upp till 15 % av befolkningen har en kraftigt nedsatt förmåga att fullständigt omvandla den folsyra som finns i vanliga kosttillskott. Problemet beror på en genetisk defekt i ett av de enzymer som deltar i omvandling av folsyra till dess aktiva form.¹,³ Många kvinnor är omedvetna om de bär på den genetiska defekten och löper därmed risk för att folsyran inte omvandlas korrekt.


Fakta om gendefekt

• Allvarligt nedsatt förmåga att omvandla folsyra till aktiv folsyra¹

• Kan öka risken att föda ett barn med ryggmärgsbråck¹

• Upp till 15 % av svenska befolkningen har gendefekten³


Natalben Gravid innehåller fjärde generationens folsyra Quatrefolic®. Quatrefolic är aktivt direkt och behöver inte omvandlas. Detta innebär att Natalben Gravid kan hjälpa alla gravida kvinnor att tillgodogöra sig folsyran fullt ut - även de med en genetisk defekt.

I Natalben Gravid finns aktiv folsyra, järn, D-vitamin, jod och omega-3 som är de viktigaste näringsämnena under graviditeten enligt Livsmedelsverket.4 Natalben Gravid innehåller också ytterligare 14 vitaminer och mineraler.


 

 

 

 

 

Referenser: 1. van der Put NM, et al. Folate, homocysteine and neural tube defects: an overview. Exp Biol Med (Maywood) 2001;
226 (4): 243-70. 2. Råd om folsyra för kvinnor. Livsmedelsverket 2016-09. 3. Botto LD and Yang Q. 5-10 Methylenetetrahydrofolate
Reductase Gene Variants and Congenital Anomalies: A HuGE Review. Am J Epidemiol 2000; 151: 862-77. 4. Bra livsmedelsval under graviditeten, Livsmedelsverket 2012