Aktiv Folsyra

Baby feet

Folsyra behöver omvandlas till aktiv folsyra innan den kan tas upp i kroppen. Vissa personer kan ha svårighet att omvandla folsyran fullt ut.¹ Fördelen med aktiv folsyra är att den inte kräver någon omvandling utan kan användas direkt.

Folsyra är en nödvändig byggsten vid all cellnybildning, särskilt stort är behovet hos det växande fostret.² Alla blivande mammor rekommenderas extra folsyra när man är eller planerar att bli gravid. För att folsyran skall ha den effekt som behövs för att minska risken för ryggmärgsbråck krävs det att den omvandlas till aktiv form. Upp till 15 % av befolkningen har en kraftigt nedsatt förmåga att fullständigt omvandla folsyra.³ Problemet beror på en genetisk variation i ett av de enzymer som deltar i omvandling av folsyra till dess aktiva form.¹,³ Många kvinnor är omedvetna om de bär på denna gendefekt och löper därmed risk för att folsyran inte omvandlas korrekt.


Fakta om gendefekt

• Allvarligt nedsatt förmåga att omvandla folsyra till aktiv folsyra¹

• Kan medföra en ökad risk för folsyrabrist¹

•  5-15 % av svenska befolkningen har denna gendefekten³


Natalben innehåller fjärde generationens aktiva folsyra Quatrefolic®. Folsyran i Natalben kräver ingen omvandling utan kan tas upp i kroppen direkt.  Det innebär att Natalben kan hjälpa gravida kvinnor att tillgodogöra sig folsyran fullt ut - även de med gendefekt.

I Natalben Gravid finns även järn, D-vitamin, jod och omega-3 som är de viktigaste näringsämnena under graviditeten enligt Livsmedelsverket.4 Natalben Gravid innehåller också ytterligare 14 vitaminer och mineraler. Natalben Aktiv Folsyra  är en ren aktiv folsyra-kapsel.


 

 

 

 

 

Referenser: 1. van der Put NM, et al. Folate, homocysteine and neural tube defects: an overview. Exp Biol Med (Maywood) 2001;
226 (4): 243-70. 2. Råd om folsyra för kvinnor. Livsmedelsverket 2016-09. 3. Botto LD and Yang Q. 5-10 Methylenetetrahydrofolate
Reductase Gene Variants and Congenital Anomalies: A HuGE Review. Am J Epidemiol 2000; 151: 862-77. 4. Bra livsmedelsval under graviditeten, Livsmedelsverket 2012
Laddar...