Gravid i vecka 3

 Barnet


I den 3:e graviditetsveckan sker en snabb tillväxt av embryots celler inuti livmodern.

Vid befruktningen förenas kromosomerna parvis innehållande 23 stycken vardera, vilket innebär att embryot får genetiska anlag från både modern och fadern. Könet fastställs från befruktningsögonblicket och avgörs av spermien. Om ägget befruktas av en spermie med en Y-kromosom blir det en pojke och om spermien innehåller en X-kromosom blir det en flicka.

barnet

Mamman


Vissa kvinnor upplever en liten blödning när ägget fäster i livmodern, så kallad implantationsblödning. Även om det vanligtvis är en minde blödning kan det ibland förväxlas med menstruation.

Många kvinnor upplever redan i vecka 3 en ökad trötthet, irritation samt humörsvängningar och känsla av illamående.  

Viktigt med en graviditet utan alkohol eller tobak

Tobak kan vid en graviditet orsaka komplikationer såsom missfall och för tidig avlossning av moderkakan. Rökning kan orsaka en försämrad tillväxt och låg födelsevikt hos fostret. Nikotin har en kärlsammandragande effekt på livmodern vilket minskar tillförseln av syre och näringsämnen till fostret. Att dricka alkohol under graviditeten ökar risken för missfall, moderkaksavlossning och för tidig förlossning. 

Undersökningar


 

När det har gått mer än 10 dagar sedan befruktningen kan ett graviditetstest nu visa positivt besked. Om det skulle ge ett negativt resultat innebär det inte med säkerhet att du inte är gravid. Det kan fortfarande vara för tidigt för att graviditeten skall upptäckas via ett urinprov. Graviditetens längd beräknas efter den senaste menstruationens första dag.

 

graviditetstest

Faktagranskad av Prof. Lars-Åke Mattsson.