Graviditetsutveckling

MAGE

Veckovisa förändringar hos den gravida och fostret

Under ’Gravid vecka-för-vecka’  finner du information om fostrets

utveckling samt förändringar hos mamman uppdelad på

de 40 graviditetsveckorna.


Beräkna graviditetslängden

För att beräkna sin graviditetslängd börjar man räkna från den senaste menstruationens första dag, trots att man vid detta tillfälle egentligen inte är gravid. En graviditet är normalt 40 veckor och beräknat förlossningsdatum är i slutet på vecka 40. Du kan själv göra dessa beräkningar för att fastställa ett sannolikt förlossningsdatum men det överensstämmer inte alltid med barnmorskans uträkning.

 

Se graviditetshjulet.


En graviditet – tre trimestrar

En graviditet brukar delas in i tre trimestrar, där varje trimester är 13 veckor lång. Därmed omfattar den första trimestern de första graviditetsveckorna till och med vecka 13, den andra från vecka 14 till den 27:e graviditetsveckan och den tredje från den 28:e graviditetsveckan till slutet på graviditeten. När man talar om veckor räknar man med fullgångna veckor, det innebär att om den gravida är i vecka 27, har man 26 fulla veckor plus ett antal dagar bakom sig, allt från 26+0 till 26+6. En graviditet varar normalt i 40 veckor, alltså cirka 280 dagar, med viss variation från kvinna till kvinna. Under dessa veckor genomgår modern och fostret stora förändringar ända fram tills förlossningsdagen.