Ryggmärgsbråck

Illustration: Carol & Mike Werner/Visuals unlimited, Inc/SPL/IBL

En skada i ryggmärgen

Ryggmärgsbråck uppstår under fosterstadiets tredje eller fjärde vecka. Nervsystemet påverkas vilket ofta leder till muskelsvaghet och ibland förlamning samt olika grader av rörelsehinder.¹ Hur omfattande skadan blir beror på vart i ryggraden skadan sitter.

Ryggmärgsbråck kan orsaka försämrad känsel samt problem med urinblåsa och tarm. Personer med ryggmärgsbråck kan uppleva svårigheter att känna smärta och beröring. Problem med urinblåsan kan innebära ökad risk för försämrad njurfunktion och urinläckage. Tarmens funktion kan vara försämrad och slutmuskeln inte fungerar som den ska.² Ryggmärgsbråck kan även orsaka hydrocefalus, hjärnskador och synsvårigheter.¹


FOLSYRA

Folsyra eller folat som det kallas i naturlig form är ett B-vitamin som behövs för att fostret skall utvecklas normalt. Behovet av folsyra ökar både inför och under graviditeten. Det har visat sig att folsyra spelar en nyckelroll särskilt i början av graviditeten då bildandet av bebisens neuralrör sker, vilket är föregångare till det centrala nervsystemet.4 Brist på folsyra kan öka risken för neuralrörsdefekter så som ryggmärgsbråck. Folsyrabrist kan också leda till blodbrist samt ge förhöjda homocysteinnivåer, vilket är förknippat med såväl ökad risk för missfall samt neurologiska sjukdomar. Därmed rekommenderar Livsmedelsverket 400 mikrogram extra tillskott av folsyra per dag till alla kvinnor som är eller planerar att bli gravida.³

Det finns fördelar med intag av aktiv folsyra under graviditeten då delar av befolkningen inte kan tillgodogöra sig vanlig folsyra fullt ut.  

Läs mer om Aktiv Folsyra här!


Referenser:
1. 1177 Vårdguiden: www.1177.se/Kalmar-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Ryggmargsbrack/
2. Miriam de la Puente y Diana Cuenca Gómez. Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Clínico San Carlos (Madrid) Group Italfarmaco
3. Råd om folsyra för kvinnor. Livsmedelsverket 2016-09. 4. Botto LD and Yang Q. 5-10 Methylenetetrahydrofolate 
Reductase Gene Variants and Congenital Anomalies: A HuGE Review. Am J Epidemiol 2000; 151: 862-77.
4. Bildreferens: illustration, Carol / Mike Werner/Visuals unlimited, Inc/SPL/IBL