Tidiga tecken på Graviditet

Redan under de första dagarna av graviditeten finns det vissa tecken och symptom som antyder på att kvinnan kan vara gravid.


Utebliven menstruation

De första misstankarna brukar oftast uppkomma vid utebliven menstruation. Hos kvinnor med regelbunden menscykel kan man misstänka en graviditet först efter att menstruationen har fördröjts en vecka. Det är betydligt svårare att upptäcka en graviditet om kvinnan har oregelbundna menstruationscykler. Även hos kvinnor med regelbunden menstruation kan förseningar förekomma, till exempel i samband med en resa, känslomässiga problem eller liknande.


Illamående och kräkningar

Illamående och kräkningar är mycket vanliga symptom som vanligtvis uppträder på morgonen, men de kan också hålla i sig hela dagen. Illamående och kräkningar uppkommer på grund av hormonella förändringar och brukar kännas av redan några dagar efter att äggimplantationen har skett i livmodern. För att lindra dessa symptom är det bättre att äta lite och ofta, på så vis håller sig magen alltid igång och är samtidigt aldrig helt mätt.


Smärta

Det är vanligt att nyblivna gravida har symptom som påminner om menstruationsbesvär. Det mest typiska är en smärta som är lokaliserad i nedre delen av buken. Dessa symptom inträffar främst under de första veckorna av graviditeten, ofta innan kvinnan ens vet om att hon är gravid. Smärtan kan lätt tolkas som normala menstruationssmärtor.


Ökad urinering

Under de första veckorna av graviditeten börjar livmodern att växa och bli rundare till formen. Livmodern trycker mot urinblåsan och känslan av att vilja kissa oftare uppträder.


Trötthet

Trötthet kan vara ett av de första tecknen på graviditet som kvinnan upplever. Under de första veckorna av graviditeten kan man känna sig mycket trött. I dessa fall är det bäst att följa kroppen och låta den vila så mycket som möjligt. Tröttheten brukar avta efter ett par veckor, men ibland kan en kontinuerlig känsla av trötthet kvarstå under graviditeten. Du bör då tala med din barnmorska.


Förändrade smaker

Hormonella förändringar som sker i kroppen hos den gravida kvinnan kan ändra upplevelsen av smak och lukt. Det är normalt att vilja ha vissa livsmedel som du vanligtvis inte äter.


Yrsel och svimning

Hormonella förändringar kan påverka hjärta och hjärna, vilket kan orsaka yrsel och svimning. Östrogen och progesteron kan medföra förändringar av blodflödet så att inte tillräckligt med blod kommer till hjärnan. Detta gör att den gravida kvinnan kan känna sig yr och svimfärdig. För att förhindra detta är det bra att sitta med fötterna högt.


Svullna och ömma bröst

Svullna och ömma bröst kan vara ett av de första tecknen på graviditet för många kvinnor. Du kan känna ömhet, stickningar och även temperaturförändringar i och omkring bröstvårtorna. Ökningen i storlek beror på en ökning av kvinnliga hormoner och en ansamling fett som inträffar under de första veckorna av graviditeten. Redan i den sjätte graviditetsveckan kan brösten ha förstorats en storlek. Brösten fortsätter ofta att öka i storlek fram till förlossningen och även därefter i samband med amningen.


heart shapeFastställ din graviditet

 

För att bekräfta misstankarna om att du är gravid kan det vara lämpligt att ta ett graviditetstest. Om du gör ett graviditetstest i hemmet och det visar positivt utslag, är det till 99% korrekt att du är gravid. Graviditetstesten mäter ett hormon som kallas humant koriongonadotropin (HCG) som utsöndras av moderkakan ett par dagar efter äggimplantationen.

 

När du har fått ett positivt graviditetsbesked kan du ringa mödravårdscentralen (MVC) och boka tid för ditt första besök. Inskrivningen sker oftast mellan vecka 8–13, men kan variera beroende på vilket län du är bosatt i. Vid inskrivningen får du träffa den barnmorska som kommer att följa dig genom hela graviditeten. Barnmorskan kommer ta prover, ställa frågor angående din allmänna hälsa och eventuella tidigare sjukdomar samt ge dig svar på frågor du har kring din graviditet.

 

Den första ultraljudsundersökningen, RUT (rutinultraljud) görs vanligtvis mellan vecka 18-20, dvs i den andra trimestern av graviditeten. En del gravida kvinnor får göra tidigt vaginalt ultraljud, ultraljud i samband med KUB-test eller tillväxtultraljud.

 

Om du inte redan börjat inta folsyra, är det viktigt att göra det nu. Extra folsyra inför och under graviditeten minskar risken att föda barn med ryggmärgsbråck. Socialstyrelsen och Livsmedelsverket rekommenderar att alla kvinnor som planerar eller är gravida tar ett tillskott av folsyra på 400 µg per dag.

KÖP NATALBEN GRAVID